tvorba webu
CSS vlastnosti a hodnoty

CSS vlastnosti a hodnoty

Podívejte se na použití CSS

Přehled vlastností CSS

CSS jednotky

px = pixely (pixel = 1 bod na obrazovce)
em = jednotka velikosti šířky písmene "m" (rovná se výšce textu)
ex = jednotka výšky písmene x
% = někdy se dá použít i hodnota v procentech

Pokud zadáváme více hodnot například pro okraj postupujeme v pořadí top-right-bottom-left. Následující zápis tedy definuje odsazení shora a zprava na 20px, zdola 5px a zleva 10 px. padding:20px 20px 5px 10px; Stejného výsledku docílíme i obdobným zápisem: padding-top:20px;
padding-right:20px;
padding-botoom:5px;
padding-left:10px;

CSS deklarace

CSS vlastnosti a hodnoty
Tvorba webu návod | Tvorba www stránek | blog | účetnictví | Odkazy | Mapa webu | powered by Linux