tvorba webu
HTML tagy - Formátování textu

HTML tagy - Formátování textu

Správné formátování textů HTML tagy je základem kvalitního webu. Text na stránce by měl být správně sémanticky členěn, HTML značky by tedy měly definovat důležitost textu a podtrhovat význam slov. To je důležité i pro SEO

Formátování textu v HTML

Při tvorbě webových stránek vystačíme s několika HTML tagy protože většina formátování a vzhledu se dělá pomocí CSS stylů.

Nadpisy

Nadpisy se člení do 6 úrovní h1-h6 podle důležitosti kde h1-h6 je hlavní nadpis (nadpis h1 by se měl na stránce vyskytovat pouze jednou). <h1>nadpis první úrovně</h1> <h2>nadpis druhé úrovně</h2> <h3>nadpis třetí úrovně</h3>

Tužné písmo, kurzíva, podtržené písmo, přeškrtnuté písmo

<b>tučně</b> <i>kurzíva</b> <u>podtrženě</u> <u>přeškrtnutě</u> Tag strong má stejný efekt jako značka <b>, ale na rozdíl od ní má sémantickou hodnotu - zvýrazněné slovo také označuje jako důležité (dává zvýrazněnému slovu také důležitost!). <strong>fráze je tučně + důležitost</strong> <em>to samé, jen slabší</em>

Odstavec

<p> odstavec </p>

Zalomení řádku

text <br>
nový řádek

Horní index, dolní index

<sup>dolní index</b> <sub>horní index</sup>

Vodorovná čára

Horizontální čára má tag <hr> a defaultně se roztáhne přes celou stránku (element). <hr color="blue" align="right" width="500px">

Tag pre

Zajímavý je tag pre, který umožňuje používání více mezer za sebou (HTML bere víc mezer za sebou jako jednu - musí se to dělatentitou  ) a běžné zalomení enterem, můžeme psát jako běžný textový dokument. To se hodí především při publikaci zdrojových kódů.
 
<pre>
text          10 mezer běžně mezerníkem

+ 2 odsazení enterem
</pre>
HTML tagy - Formátování textu
Tvorba webu návod | Tvorba www stránek | blog | účetnictví | Odkazy | Mapa webu | powered by Linux